‘Curriculum Vitae’

iterim : curriculum vitae

Naam                             Drs. Ing. A.J. den Ambtman

Roepnaam                    Arnoud

Adres                             Kamerlingh Onneslaan 18 / 3769 DM / Soesterberg

Geboren                         01-05-1971 

Burgerlijke staat           Ongehuwd samenwonend

Rijbewijs                        B

Curriculum  Vitea         PDF

Werkervaring

01/2012 – heden 

Eigenaar van ITerim te Soesterberg.

Iterim werkt samen met (startende) ondernemingen, door pragmatische expertise te leveren op het gebied van agile coaching, agile werken (scrum master/product owner), business analyse, ICT development, operations en procesmanagement (order2cash).

 

03/2022 – heden           

Scrum Master Emerson / OSI, leverancier van oplossing voor realtime beheer en optimalisatie van complexe productie-, transport- en leveringsnetwerken voor nutsbedrijven.

Ik faciliteer de PMS/TMS en Platform teams bij het realiseren van een groot vervangingsproject voor een klant. Ik plan een scrum leveringsprocedure binnen de strakke projectplanning. Om het team en teamleden hier effectief in te laten zijn, plan ik de juiste scrum events, coach team(leden) voor reflectie op het eigen werken en adviseer/leer indien gewenst. Daarnaast ben ik via program increments en scrum of scrum sessies betrokken bij het OSI breed scrum agile werken.

 

08/2021 – 02/2022           

Business Analist a.i. bij Bol.com, groot retail platform en de winkel van ons allemaal.

Ik ben verantwoordelijk voor de developers experience van de externe API met focus op API-documentatie. Hiervoor dient een gedragen visie ontwikkeld te worden, om de Bol.com Ecosystem strategy te ondersteunen. Een goed developers experience draagt direct bij aan tevreden ontwikkelaars binnen het ecosysteem van business en softwareontwikkelaars.

Ook ondersteun ik als scrum master het API-scrum team waar ik kan vanuit mijn expertise op het gebied van stakeholder analyse, visieontwikkeling, scrum mastery en agile coaching.

 

01/2021 – 06/2021              

Scrum Master a.i. bij Triodos Bank, de bank die positieve verandering teweegbrengt op sociaal, ecologisch en cultureel gebied.

Ik ben verantwoordelijk voor de doorgroei van twee online banking scrum teams, beide in verschillende groeifasen. Ook faciliteer ik vanuit het Triodos scrum master chapter, de overige 20 teams, met onder meer effectieve retrospectives en breng daarbij de verbeteracties direct naar het team. Of het nu verbeteringen zijn in de refinement, development stappen of het bewaken van (cross)team afspraken, ik probeer elke dag de development teams dichter bij elkaar en bij de organisatie te brengen.  Ook help ik de PO’s positief kritisch te blijven in het vertalen van business wensen naar de backlog. De teams zijn tijdens mijn inzet beide gegroeid en maken nu gebruik van een roulerend Scrum Master concept.

01/2021 – 03/2021             

Business Analist a.i. bij Rotterdamse Elektrische Tram (RET), het ov-bedrijf van Rotterdam, in samenwerking met Valori.

Ik ben verantwoordelijk voor het vormgeven van de visie en het business proces, de elicitatie en analyse van requirements voor de ontwikkeling van een e-commerce (account based ticketing) platform/centrale klantendatabase oplossing, om het nieuwe OV betalen mogelijk te maken. Ik voer de impact analyse uit op de huidige systemen en de diverse to be oplossingen, incl. samenwerking met derde partijen. Hiervoor zijn door mij workshops opgezet en begeleid. De aanbevelingen zijn in onderzoek bij de opdrachtgever die nu in de pre-selectiefase zit van leveranciers.

 

10/2020 – 03/2021              

Business Analist a.i. bij Ewals Cargo, grote speler in de internationale logistieke transportsector.

Ik heb de interne Product Owners aangestuurd bij het starten met Agile scrum werken, voor de realisatie van een ERP oplossing. Hiervoor heb ik een plan van aanpak gemaakt, om van de huidige naar een agile omgeving te komen, met de daarbij behorende nieuwe tooling (Project management & Jira registratie). Ook heb ik een hybride migratie voorstel gemaakt, om de ongesorteerde bulklijst van eisen en wensen, naar een werkbare product backlog te brengen. Daarbij heb ik een impact analyse uitgevoerd op de huidige organisatiestructuur met een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. De organisatie is gestart met de uitvoering om de aanpassingen te implementeren.

 

01/2020 – 04/2020              

Business Analist a.i. bij Open Staffing, een jong snelgroeiend recruitment bureau.

Ik ben verantwoordelijk voor de startfase van een Java-applicatie voor contractbeheer en business rapportage. Hiervoor heb ik eisen en wensen opgehaald, requirements gevalideerd en gemodelleerd en geregistreerd in een product backlog en een functioneel ontwerp gemaakt. De backlog items zijn aangevuld met BPMN procesflows, use cases en user stories. Daarnaast heb ik de betrokkenen stakeholders geadviseerd bij het werken in een agile scrum omgeving. De applicatie is na mijn afronding opgepakt en naar tevredenheid scrum agile opgeleverd en er zijn inmiddels al meerdere releases geweest.

 


08/2019 – 12/2019

Agile Business Informatie Analist a.i. bij Nederlandse Loterij, fusie van de Lotto en Staatsloterij, overheid.

Ik ben binnen het programma Kansspelen op Afstand (online gaming), verantwoordelijk voor de business analyse en uitvoering product owner taken. Deze taken zijn: business epics definiëren, requirements engineering (ophalen, verwerken en bewaken) voor de domeinen BI/reporting (Qlik, DWH, Kafka), financiën (unit4) en CRM-klantenservice (Salesforce). Ik heb informatie mapping gedaan voor diverse rapportages via het DWH/BI domein. Voor de klantenservice heb ik een impact analyse uitgevoerd op de bestaande Salesforce oplossing en de herbruikbaarheid daarvan. Overige taken zijn het managen van stakeholders, analyseren en modelleren van applicatie integratie en informatie in Sparx Enterprise Architect en koppeling met Conluence / Jira product backlogs voor de ontwikkelingsteams. Dit alles in een hybride Agile project scrum omgeving. Al mijn domein product backlogs zijn binnen het programma opgeleverd en in sprints uitgevoerd. De eerste releases zijn inmiddels geweest.

 

10/2018 – 05/2019        

Product Owner Finance bij FNV Bondgenoten te Utrecht.

Ik ben verantwoordelijk voor de IT roadmap en change management van de bedrijfsvoerings-processen binnen het Microsoft Azure platform, waaronder het complete proces redesign van de financiële organisatie (factureren, incasseren, aanmanen, inkopen, betalen en BI-rapportages) in Dynamics 365 Finance en Operations. Ook de bank- en DMS-koppelingen heb ik aangepakt. Daarnaast heb ik de achterstand in aanmaningen weggewerkt en geborgd dat die ongewenste situatie niet meer optreedt (o.a. betere processen en verantwoordelijkheden aangescherpt). Mijn taken daarbij zijn het managen van in- en externe stakeholders, ophalen van de agile scrum requirements binnen de bedrijfsvoering, impact analyse processen en benodigde informatie, scrum master taken (impediments, agile training en coaching). Ik ben ook coauteur van het IT-bedrijfsplan, het reorganisatie IT-adviesplan en de toelichting aan directie. Resultaat zijn nieuwe en aangepaste processen met ondersteuning van een stabiele Dynamics365 F&O cloud omgeving.

11/2017 – 10/2018        

Senior Agile Business Analist a.i. bij VodafoneZiggo, fusie van twee telecom partijen in Nederland.

Ik ben als agile business analist en change manager verantwoordelijk, voor het realiseren van de portfolio roadmap projecten, waaronder een geïntegreerde online vast-mobiel CRM- klantenservice helpdesk. Hier heb ik het applicatie en API-ontwerp voor gemaakt. Ook heb ik gesprek reducerende IVR & chat oplossingen gedefinieerd en ontworpen, om het omnichannel platform efficiënter te laten werken.  Voor het Order2Cash proces heb ik een transparant klantorder volg en controle proces gedefinieerd en ontworpen en de servicenetwerk consolidatie in het kader van de VodafoneZiggo joint venture vormgegeven. Daarnaast help ik de projectuitvoering bij het agile scrum bouwen van de oplossing (o.a. agile manier van werken, eventplanning, SAFE principes). Het integratie prototype van de vaste en mobiele klantenservice applicatie is opgeleverd naar tevredenheid en wordt momenteel opgeschaald.

 

04/2017 – 10/2017        

Scrum Master a.i. Online Service Portal & Integratie bij Allego, laadpaal en beheersoftware leverancier voor automotive.

Ik ben verantwoordelijk voor de portfolio roadmap en scrum heartbeat van het Allego Service Portal (ASP) devops team. Het team is verantwoordelijk voor het ASP en alle koppelingen daarmee (Reporting PowerBI, Service bus/SAP/API). Ik heb de backlog bruikbaar gemaakt, door onder meer business informatieanalyse resultaten te verwerken.  Hierdoor werd weer duidelijk, in welke volgorde het product geleverd diende te worden. Ik heb daarnaast de teamprestaties verbeterd, door monitoren samenwerking, analyse van rollen, bewaken van ontwikkelprincipes, coachen junior product owner en IT-support. Resource management, management reporting en project coördinatie contactloos betalen (EMV/NFC) vallen ook binnen mijn takenpakket. Klanten portal, rapportage mogelijkheden en de NFC-module zijn tijdens mijn inzet opgestart en grotendeels gerealiseerd, tot mijn rol werd overgenomen door de lijn.

08/2016 – 03/2017        

Scrum Master analyse Omnichannel programma (Cloud CRM & Online) teams bij CZ Zorgverzekeringen te Tilburg.

Ik ben verantwoordelijk voor de portfolio roadmap van het CRM-domein (microsoft CRM 2016/ Dynamics 365/outsystems) consumenten ondersteuning (omnichannel programma ondersteuning) en Online personalisering van het mijn.cz domein. Ook borg ik de Agile cadans conform CZ-richtlijnen, continue verbeteren team agile volwassenheid, junior product owner en team coachen naar scrum, bewaken test, architectuur en programmeerrichtlijnen. Ik heb alle verbeteringen met het team besproken en samen uitgevoerd. Ik ben daarbij de coach, agile scrum ambassadeur binnen en buiten het team met heldere rapportages en zorgt voor het opruimen van alle barrières. Tevens escalatie kanaal naar lijn, business en architectuur en vanuit deze taak ook tijdelijk product owner in het driehoek overleg IV-management, delivery management en business vertegenwoordiging. Het CRM-team is gereorganiseerd naar twee nieuwe devops teams. De CRM-migratie naar de cloud (Dynamics 365 CRM) is succesvol afgerond door een team en de lopende changes door het andere team.

05/2016 – 06/2016        

Senior Scrum Master Quality Assurance Omnichannel bij DynaCommerce, leverancier van klantordersysteem BlueMarble.

Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van de business analyse proces, het functioneel designproces en de opgeleverde IV-keten van het telesales order to cash platform. Onder meer door het plannen van inhoudelijke workshops en de proces impediments te inventariseren en op te lossen. Andere taken zijn het coachen van 12 business analisten en consultants bij het delivery proces. Onder meer door de scope afspraken en deliverables goed te analyseren en af te stemmen met de externe opdrachtgevers en over te brengen naar de design en development teams. Ik heb dagelijks gerapporteerd over de voortgang van het gehele proces (incl. risico’s en mitigaties) aan de stuurgroep en directie. Het omnichannel project is na mijn vertrek door de keten naar verwachting opgeleverd aan Vodafone Duitsland.

 

03/2015 – 02/2016        

Chief Product Owner & Scrum master bij KPN Telecom te Den Haag.

Ik ben verantwoordelijk voor de besturing van het CRM en IT Servicesoftware IV-keten domein, door operationele business vraagstukken van analyse (story mapping, business case) naar backlog (stories en use cases) en bouwfase (user stories) te begeleiden op basis van Scrum Agile@scale (SAFE). Ik stuur en coach daarbij twee scrum masters en drie Product Owners, waarbij agile implementatie, continuous improvement, devops realisatie en stakeholder management mijn kerntaken zijn. Ik heb hands-on gewerkt aan CRM en interfaces met CTI (Avaya/Oracle (ESB)), ServiceTicketing (ServiceNow) en kennissystemen.

Ook stel ik de productvisie op en maak de roadmap vanuit het domein jaarplan. Beheer binnen devops is opgepakt op basis van ITIL (requests, incidents en problems). Vanuit de governance verantwoordelijk voor initiëren trade-off overleg bij business conflicten. Alle CRM/ Service/ integratie projecten zijn gestart op basis van mij en mijn team haar analyses, backlogs en agile proces management.

 

11/2013 – 12/2014

Senior Business Analist bij Ziggo te Utrecht.

Focus op het begeleiden van operationele business initiatieven naar de project startfase (project brief/ PSA). Tevens business consultant van IT-operations bij het borgen van infra-processen en afspraken met externe leveranciers.

Via requirement management de IT roadmap realisatie borgen. Ik treed op als de interne ondernemer die proces manager, requirement manager en business adviseur tegelijk is. Domein focus: Workforce Management, CTI (Avaya/Oracle), Online Customer Service en CRM.

03/2012 – 04/2013

Product Owner bij FirmTel B.V. de mobiele provider voor IT service professionals in Nederland.

Binnen nieuwe ontwikkeling van een online self service Voip / FMI platform, aansturen customer service team, realiseren van operationele blueprint via agile scrum projecten implementatie, process analyse, IT resource planning, Customer Service en Billing / Invoicing platform realisatie) en product ontwikkeling (self service platform).

 

2008 – 2011

Sr. Business Consultant ICT bij LibertyCom Europe B.V. (voorheen Amatus Communications B.V.) te Amsterdam.

Verantwoordelijk voor de opstart van de onderneming met ICT als focus:

 • Aansturen afdelingen customer service en ICT.
 • Projecten:
  • zakelijke markt proposities voor telefonie en mobiel internet
  • Software applicaties (roaming producten, smartphone callback applicatie en multi sim adapter).
 • Proces Management (Sales, ICT, Customer Service procedures uitdenken en realiseren in CRM).
 • Consultancy inzake CRM en Billing voor partner en klant bedrijven.
 • Change Management: Implementatie en business (verdien) model ontwikkeling voor een smartphone applicatie.
 • Analyse, Realisatie en integratie complete bedrijfsinformatie systeem (hosted kantoor automatisering, CRM, provisioning client met KPN Telecom platform, Billing, Facturering.
 • Overall Project management.
 • Hands-on support maandelijkse factureringsronde.
 • Operationeel management (inkoop contracten, sales support, pre-sales, technisch support).
 • Hardware management ICT omgeving (servers, laptops, desktops, mobile devices).

2007 – 2008                 

Product Marketing Manager bij Greenchem Holding B.V., te Breda.

 • Off Shore Software Ontwikkeling: verantwoordelijk voor de projecten aangaande ontwikkeling en implementatie van een internationale betaalkaart. Project management, opstellen specificaties, outsourcen en aansturen buitenlandse software ontwikkelaars en netwerk partners.
 • eCommerce management: supply chain inrichten, sales distributiekanalen, contracten netwerkpartners, business procesmanagement, sales support
 • Product Management: verantwoordelijk voor het introduceren van de BlueCard en het business procesmodel. BlueCard segmenteren voor grote en kleinere transportbedrijven (open en closed user group systemen). Bepalen van de marketingstrategie, product portfolio en

 

2006 – 2007

Business Consultant Zakelijk bij Telfort B.V., te Amsterdam-ZO.

 • Product Management:
  • Opzetten en implementeren van de landelijke dienst Indoor Solutions met leverancier KPN. Deze dienst zorgt voor een betere ontvangst binnen bedrijfsgebouwen door gebruik te maken van bijvoorbeeld GSM repeaters. Ik heb voor KPN, Sales en Networking het proces ingericht en als zodanig succesvol uitgerold voor onder meer een NS locatie in A’dam Zuid.
  • Uitfaseringsproject (end of life) van de dienst Mobiele VPN bij alle zakelijke Telfort klanten, vanwege de gewijzigde strategie van KPN en uitschakelen Telfort netwerk.
 • Business analyses van klant implementatie special projects voor afgenomen diensten en services, als mobiel VPN, Blackberry en facturering.
 • Uitvoerende en coördinerende taken binnen het overall project, onder meer het verzorgen van de juiste proposities en klant support.

2004 – 2006

Consultant Intelligent Network Services bij Infitel BV, te Nieuwegein.

Verantwoordelijk voor het presales traject bij de verkoop van telecom prepaid, routing, nummer portabiliteit en SIP / VOIP oplossingen:

 • Business Development van IP services (VOIP, IPTV, Hosted Solutions)
 • Sales Support voor Channel Partners / Direct Selling en de interne organisatie (beschikbaar stellen van informatie over totaal oplossingen, producten en services via presentaties, workshops en training programma’s)
 • Aannemen en beantwoorden van offerte (RFP/RFI) aanvragen inclusief pricing

2001 – 2004

Product Manager Intelligente Netwerk Applicaties bij Ericsson R&D te Rijen.

 • Productontwikkeling (project-initiator en business analyse, markt- en trendonderzoek, opportunity tracing, requirements specificeren,)
 • Productpromotie (introductie bij klanten, sales en service, onderhoud productwebsite, training en demo ontwikkeling)
 • Productmanagement (productplan, releaseplanning, kwaliteit, sales en technisch support, levering/TTC, prijsstelling, business/investment cases)

2000-2001

Product Manager Remote Services bij KPN Telecom Services Online te Eindhoven

 • Ontwikkeling, implementatie, introductie en beheer van beveiligde dataverbindingen (Code voor Informatiebeveiliging / BS 7799) ten behoeve van het Remote Service proces
 • Logistiek (forecasting, voorraadbeheer en contracten), trainingen, technisch support, systeembeveiliging en het onderhouden van interne en externe relaties.

1997 – 2000

Service Engineer bij KPN Telecom Services Online te Eindhoven.

 • Service Management van bedrijfscommunicatie systemen, incident en problem management met tweede lijns organisatie.
 • Operationeel management: contractbeheer, resource planning, contactpersoon voor andere service afdelingen en externe klanten en maandelijkse managementrapportage.

Opleidingen, Cursus & Trainingen

2020                      Certified SAFe® 5 Agilist

2017                      Advanced Professional Scrum Master Level 2 (not certified yet)

2016                      Professional Scrum Master Level 1 certified

2016                       Business and Requirements modelling

training voor het faciliteren en communiceren van requirements tussen stakeholders (bv. business en innovatie ontwikkelaars)

2015                       Professional Scrum Product Owner (PSPO)

cursus: leveren van product visie, story mapping, product management, release planning, value-driven ontwikkeling en requirements management

2015                       Business Process Management Notifications & Systems

training: communicatie standaard voor samenwerkingsverbanden en bedrijfstransacties, om inzicht te verwerven in kernactiviteiten. Zodoende kan snel ingespeeld worden op interne en B2B veranderingen.

2014                       Information Analyses for Business Intelligence

cursus: borgen van BI-implementatie door een goede informatieanalyse op basis van besturings-, proces- en informatiemodellen.

2014                       Enterprise Architecture TOGAF 9.1 Foundation: Op een iteratieve en incrementele manier architectuur bouwblokken samenstellen en inzetten voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur (EA). Praktijkgericht met focus op het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van de EA.

2014                       Agile Project Management Foundation and Practitioner certificate (AGPIM):

Om Agile-projecten te leveren in organisaties die standaarden, striktheid en zichtbaarheid nodig hebben rondom projectmanagement. Daarbij maakt Agile Project Management tegelijkertijd een hoog tempo, verandering en empowerment mogelijk.

2014                       TMForum Shared Information/Data (SID) Information framework:

SID biedt een referentiemodel en gemeenschappelijke vocabulaire voor alle informatie om Business Process Framework (eTOM) processen te implementeren. Het vermindert de complexiteit in service en systeemintegratie, ontwikkeling en design.

2003 – 2007             Bedrijfskunde

opleiding Certified Integrated Resource Management (CIRM) bij The Association for Operations Management (APICS): Creëren en vertalen van een bedrijfsstrategie naar optimale effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen en weer winstgevend maken van organisaties.

Vakken: Ontwikkelen van Producten en Processen, Strategisch Marketingmanagement, Logistiek van Producten en Services, Concepten en Grondslagen van Ondernemingen en Geïntegreerd Management.

2003                         Automatisering en Mechanisering van Bestuurlijke Informatie-voorziening (AMBI HG.1), Organiseren met informatietechnologie, ITIL Service Delivery.

2002                         Power Based Selling, Ontwikkelen en Implementeren van Sales Strategieën.

2001                         Computer Netwerken, Networking Essentials en TCP/IP.

2000                         Projectmanagement volgens Probaat methode van KPN Telecom.

1996 – 1998             Algemeen Projectmanagement bij de Leidse Onderwijs Instellingen met nadruk op planning en de (sociale)aspecten van en problemen bij projectmatig werken.

1997                         Telecommunicatiebeheerder opleiding bij TeleTalent B.V. te Utrecht:

Vakken: GSM, ISDN en verkeersmetingen, Bekabelingsinfrastructuur en Datacommunicatie, ITIL, PABX functionaliteit, techniek en netwerken (Ericsson, Philips, Nortel en Siemens), Beheerapplicaties en Man Machine Language Programmering.

1992 – 1995               Milieugeochemie aan de Faculteit Aardwe­tenschappen van de Universiteit Utrecht te Utrecht.

1988 – 1992               HTO-Milieuchemie (hbo) aan de Rijkshoge­school IJsel­land te Deventer.

Talen

Nederlands                  Vloeiend in lezen, schrijven en spreken

English                         Uitstekend in lezen, schrijven en spreken

Deutsch                        Goed in lezen en spreken, voldoende in schrijven

Nevenactiviteiten

Algemeen                    

Secretaris stichting Geopark Twente, Brandweer Manschap bij Veiligheidsregio Utrecht, Squash/Fitness en Mountainbiken.

Koken, Lezen (ICT-stuff (Agile,scrum, Info mgmt), Stephen King, Geschiedenis, Science Fiction) en offroad rijden.

Hard- & Software          

Python, Wing101 SDE, VisualStudio Teams/Devops, JIRA, HP-ALM, Enterprise Architect, AWS, Azure, diverse pc-zelfbouw projecten, cloud/netwerkomgevingen, MS-Project, MS-server en desktop operating systems (Windows+Server, OSX), CRM (MS365/OneCRM/Jacada), Engage

iterim

Arnoud den Ambtman

(06) 16471595